Wolontariat

informacja dla osób indywidualnych

Znacząca liczba poszukujących wolontariuszy to osoby indywidualne. Są to często ludzie samotni, chorzy, osoby niepełnosprawne, rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne lub opiekujące się swoimi często starszymi członkami rodziny.
W sytuacjach takich konieczne jest także nawiązanie kontaktu z Koordynatorem Sądeckiego Centrum Wolontariatu (0-501 316 271, e-mail: wolontariat@sc.org.pl).

Dlaczego konieczny jest taki kontakt? Otóż w myśl przepisów wolontariusze nie mogą świadczyć pomocy osobom indywidualnym i korzystać tym samym z dobrodziejstw Ustawy o wolontariacie. W organizowanie takiej pomocy musi więc być włączona instytucja, która jest uprawniona do współpracy z wolontariuszem. Sądeckiego Centrum Wolontariatu jest w tym przypadku pośrednikiem pomiędzy: wolontariuszem, a osobą indywidualną potrzebującą wsparcia. Takie zorganizowanie pomocy umożliwia np. wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozwala ubiegać się o zwrot kosztów wykonywania świadczeń, gwarantuje przygotowanie do pracy oraz inne przywileje określone w Ustawie.

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: