Wolontariat

informacja dla organizacji i instytucji

Podmioty zainteresowane korzystaniem z pomocy wolontariuszy powinny zgłosić się do Koordynatora Sądeckiego Centrum Wolontariatu (0-501 316 271, e-mail: wolontariat@sc.org.pl).
W Centrum funkcjonuje "biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy" odpowiedzialne za pośredniczenie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Chcąc skorzystać z naszej pomocy instytucja określa zapotrzebowanie i oczekiwania wobec wolontariuszy oraz typuje spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną za opiekę nad wolontariuszami na miejscu.
Po podpisaniu porozumienia o współpracy do instytucji kierowani są wolontariusze, którzy zainteresowani są przedstawioną przez nią ofertą pracy dla wolontariuszy. Stroną podpisującą umowę z wolontariuszem jest Stowarzyszenie SURSUM CORDA.

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: