Wolontariat

szkolenia

Drodzy wolontariusze pragniemy poinformować was o zmianie obowiązkowych szkoleń dla Was w roku szkolnym 2011/2012.

     Każdy wolontariusz jest zobowiązany do wybrania jednego z 5 śródrocznych modułów szkoleniowych. Po ukończonym szkoleniu każdy otrzymuje potwierdzenie udziału.

     Tematyka bloków szkoleniowych:

  1. Podstawy języka migowego (od I połowy października do I połowy listopada)
  2. Wzmacnianie własnego potencjału psychologicznego (od I połowy listopada do II połowy listopada)
  3. Ratownictwo medyczne (od II połowy stycznia do II połowy lutego)
  4. Pisanie projektów młodzieżowych (od II połowy lutego do II połowy marca)
  5. Gry i zabawy plenerowe (od I połowy kwietnia do II połowy kwietnia)

Rekrutacja odbywa się wśród wolontariuszy MCW, PSBSS oraz KW, grupy mogą liczyć 15 – osób,
o przyjęciu na szkolenie decyduje wypełniona karta zgłoszenia do odebrania w siedzibie Stowarzyszenia lub do pobrania  tutaj.

Czas i dzień szkolenia grupa uzgadniać będzie z prowadzącym zajęcia.

Na szkolenie z podstawy języka migowego mogą wpisywać się wyłącznie wolontariusze, którzy po ukończonym szkoleniu będą pracować z dziećmi głuchoniemymi.

Dla ambitnych istnieje możliwość zapisania się na dwa cykle szkoleniowe.

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: