Wolontariat

Gdzie i jak możesz pracować

Każdy rodzaj pracy może być wykonywany na zasadzie wolontariatu – nie tylko prace proste, które nie wymagają fachowego przygotowania, również te skomplikowane.

Wolontariusz to nie tylko dobrodziej, pomocnik, opiekun, społecznik, ale także nauczyciel, informatyk, polityk, inżynier, grafik, który korzysta ze swej wiedzy, pomagając innym.

Wolontariusze pomagają w codziennej pracy organizacji pozarządowych – odbierają telefony, prowadzą korespondencję, przyjmują klientów. Ich praca sprawia, że pomimo niewielkich możliwości finansowych organizacje te mogą rozwiązywać wiele problemów.

Wolontariuszy spotkasz także w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach czy szpitalach.

Wolontariusze Sursum Corda współpracują z następującymi instytucjami:

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej
  • Ośrodek Kuratorski nr 2  (Nowy Sącz)
  • Dom Pomocy Społecznej (Nowy Sącz)
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 (Nowy Sącz)
  • Stowarzyszenie Nadzieja (Nowy Sącz)
  • Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7, 8 i 20 (Nowy Sącz)
  • Szkoła Podstawowa nr 2 (Nowy Sącz)
  • Przedszkola Integracyjne (Nowy Sącz)
  • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, placówka socjalizacyjna (Nowy Sącz)
  • Pogotowia Rodzinne (Nowy Sącz)

Przykładowe zajęcia wolontariuszy:

praca w świetlicach środowiskowych – pomoc dzieciom w odrabianiu  lekcji, nauka obsługi komputera,

w szkole  - prowadzenie zajęć poświęconych zagadnieniom z dziedziny ekologii, etyki, demokracji, przeciwdziałania dyskryminacji,

ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi,

pomoc seniorom i chorym w pracach domowych, zakupach,

czytanie książek osobom niewidomym,

udział w kampaniach społecznych nagłaśniających w mediach problemy społeczne,

udzielanie porad psychologicznych, prawnych poprzez infolinie lub spotkania,

pomoc w wyszukiwaniu sponsorów i zbieraniu funduszy na cele dobroczynne,

współtworzenie użytecznych społecznie serwisów internetowych, 

wspieranie psychiczne osób śmiertelnie chorych, uzależnionych oraz ich rodzin,

prace na rzecz ochrony przyrody np. przy zalesianiu, w ochronkach dla zwierząt.

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: