Wolontariat

o naszym wolontariacie

Sądeckie Centrum Wolontariatu (SCW) powstało na bazie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu utworzonego w marcu 2002r. przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA.
W swoich strukturach skupia rokrocznie ponad stu młodych sądeczan - głównie licealistów i studentów.

Od roku 2006  MCW zostało poszerzone o sieć kilkunastu satelitów - są to Kluby Wolontariatu. Działają w następujących miejscowościach:

 • Barcice Górne
 • Chełmiec
 • Grybów
 • Kamionka Wielka
 • Krynica Zdrój
 • Marcinkowice
 • Mszana Dolna - MOW
 • Mszana Dolna - ZSP
 • Mszana Dolna - ZSTI
 • Muszyna
 • Niedźwiedź
 • Paszyn
 • Rytro
 • Stary Sącz - Gim
 • Stary Sącz - I LO
 • Stary Sącz - ZSP - Oddział I
 • Stary Sącz - ZSP - Oddział II
 • Stary Sącz - ZSP - Oddział III
 • Złockie

Główne zadania klubów:

 • pozyskiwanie, szkolenie i weryfikacja wolontariuszy do pracy w instytucjach pomocowych (publicznych i niepublicznych)
 • prowadzenie rejestru wolontariuszy oraz Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej
 • pośredniczenie w podejmowaniu pracy w wytypowanych placówkach, uzgadnianie zakresu i charakteru pracy, obsługa doradcza i formalno-prawna
 • prowadzenie spotkań integracyjno-formacyjnych dla wolontariuszy
 • prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy
 • monitorowanie jakości i zakresu pracy wolontariuszy, ewaluacja końcowa
 • intensywna promocja idei wolontariatu

 
Sądeckie Centrum Wolontariatu działa w roku szkolnym. Dzięki niemu poznasz nowych przyjaciół, dowiesz się co naprawdę znaczy być wolontariuszem, będziesz miał możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pracy jako wolontariusz.

Jeśli będziesz miał swój pomysł na działalność wolontarystyczną - postaramy się pomóc Ci wprowadzić go w rzeczywistość.

Twoja aktywność i chęć zdobycia nowych doświadczeń może się przydać przy autorskich projektach młodzieżowych, które wolontariusze samodzielnie opracowują i realizują, i na które otrzymują finansowanie z różnych źródeł.

Możesz włączyć się także do pracy wolontarystycznej w Programie "Starszy Brat - Starsza Siostra" dedykowanym dzieciom potrzebującym.

Masz możliwość podejmowania działań pomocowych na rzecz różnych osób i instytucji.

Wolontariusze w ciągu roku szkolnego uczestniczą w spotkaniach formacyjno-szkoleniowych w Centrum, gdzie jest planowana i nadzorowana praca.

 

 
Wszystkie działania z wolontariuszami i w oparciu o ich pracę są realizowane zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873, z pózn. zm.).

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: