Wolontariat

Starszy Brat, Starsza Siostra

Wymagania  jakie musisz spełnić, aby zająć się  indywidualną pracą z dzieckiem:

  • wiek: co najmniej 17 lat
  • dojrzałość emocjonalna
  • duża motywacja do pracy i pomocy, wytrwałość
  • odpowiedzialność
  • dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 2 godzin w tygodniu przez okres co najmniej 1 roku szkolnego
  • ukończenie kursu przygotowawczego do pracy w Programie (prowadzonego bezpłatnie przez Stowarzyszenie)
  • pozytywna kwalifikacja przez specjalistów pracujących w programie
  • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
  • uczestnictwo w Grupie Wsparcia dla Wolontariuszy

Zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy przyjmuje

Halina Rams, tel. 501 316 271 lub (018) 540 40 40,

e-mail: brat-siostra@sc.org.pl
Szkolenie wyjazdowe dla kandydatów odbywa się corocznie, zazwyczaj pod koniec października.

Spotkania grup wsparcia w każdy drugi czwartek miesiąca, w godz. 17.00 - 18.30, w na strychu w biurze Stowarzyszenia SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11 (wejście od ul. Zakościelnej).

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: